Lifestyle – nietypowe sporty w Beskidzie Sądeckim – karate

Tekst: © Andrzej Górszczyk

Fot. © Danuta Tobiasz Podgórska,

Fot. © Paweł Ciastek

Partner artykułu: Nowosądecki Klub Okinawa Karate – Dojo Oshukan

Nietypowe Sporty w Beskidzie Sądeckim

Nasz klub, który działa już ponad 30 lat, wychował wielu wybitnych karateków, uczestników zawodów o Puchar Świata, międzynarodowych staży i turniejów oraz mistrzów Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Sportowe sukcesy nie są jednak naszym podstawowym celem. Konfrontacje sportowe – choć niewątpliwie atrakcyjne – stanowią tylko niewielką cząstkę realizacji głównych celów treningu karate. Adepci uczący się tej sztuki walki rozwijają swoje umiejętności poprzez ćwiczenia i treningi, bo właśnie takie doskonalenie, podążanie drogą rozwoju fizycznego i psychicznego, jest tutaj celem nadrzędnym. 

Karate Shorin Ryu jest starą, tradycyjną sztuką walki, w której dochodzenie do mistrzostwa skłania człowieka do zorganizowanego, uporządkowanego rozwoju fizycznego, do samodyscypliny, przestrzegania reguł, tradycyjnej etykiety i stopniowej, konsekwentnej pracy nad własnym ciałem i umysłem. Karate jest drogą, po której kroczą jednocześnie debiutanci, kilkuletnie dzieci, młodzież oraz zaawansowani mistrzowie.

Fot. © Paweł Ciastek
Fot. © Danuta Tobiasz Podgórska
Fot. © Danuta Tobiasz Podgórska

Każdy etap tej drogi jest inny, równie atrakcyjny, ale też równie trudny, a dojście do etapu kolejnego jest jedyną obiecywaną i spodziewaną satysfakcją. 

Karate, ucząc samoobrony, uczy pokory, spokoju i samoświadomości. Jest zaprzeczeniem agresji i brutalności. Jest sztuką wytrwałości i opanowania. 

Nasz klub organizuje zajęcia w różnych grupach wiekowych. Różnicujemy także adeptów według ich osobistych preferencji i umiejętności. Mamy wysoko wykwalifikowaną, odpowiedzialną kadrę instruktorską. Program rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży rozpisany jest na tygodnie, miesiące i lata. Nasze doświadczenie jest oparte na długich latach pracy, ale również na podstawach naukowych, które wypracowaliśmy wspólnie z profesorami Akademii Wychowania Fizycznego, naukowcami z Polskiej Akademii Nauk, a także z ekspertami japońskimi, których autorytet jest nie do podważenia. 

Prezydent naszej Federacji, Kenyu Chinen, to częsty gość w naszym klubie i zarazem jeden z cenionych przez nas autorytetów. 

Prezesem i głównym instruktorem naszego klubu jest Tomasz Zając – lekarz pediatra i jeden z najwybitniejszych karateków Shorin Ryu w Polsce. Jego dorobek sportowy i naukowy gwarantują właściwy, bezpieczny rozwój fizyczny osób trenujących w klubie, a dbałość o zdrowie adeptów jest wpisana w podstawy programu treningów. 

Ćwiczymy w profesjonalnym, świetnie wyposażonym „dojo” w Rytrze i powoli, cierpliwie, bawiąc się i ucząc, podążamy drogą karate, drogą doskonalenia ciała i umysłu.

Dowiedz się więcej:

Zobacz trzecie wydanie magazynu: