Wieża widokowa Słotwiny Arena / Słotwiny Arena Panoramic Tower

Tekst: © Wieża widokowa Słotwiny Arena

Fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

Wieża widokowa Słotwiny Arena

The Słotwiny Arena Panoramic Tower

Pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej.

Niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra znajduje się na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m.) wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej.

Do wieży prowadzi specjalnie skonstruowana „drewniana ścieżka” wznosząca się stopniowo do góry, podpierana przez 18 wież wsporczych i 87 słupów. Przy projektowaniu ścieżki pierwszy raz w Europie zastosowano w dwóch miejscach system piętrowej ścieżki. Dzięki zastosowaniu wyjątkowego drewna z robinii akacjowej, zwanej potocznie akacją, inżynierowie stworzyli solidną konstrukcję spełniającą zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i gwarantującą walory estetyczne. Umiejscowienie trasy w koronach drzew niewątpliwie potęguje doznania związane z walorami krajobrazowymi okolicy. Łączna długość ścieżki wynosi 1030 metrów. Na trasie zwiedzający mogą bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię regionu, dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym.

To najwyższa drewniana wieża widokowa, zaprojektowana i wykonana przez polskich konstruktorów, architektów i cieśli. Otwarcie w wakacje 2019 r.

The first in Poland panoramic tower in treetops with a unique wooden construction

An amazing construction of the tower, 49.5 m tall, is located at the top of Słotwiny Arena Ski Station (896 m) among the woods of Jaworzyna Krynicka Range.

A specially constructed ‘wooden path’ leads to the tower – it rises gradually and is supported with 18  towers and 87 posts. For the first time in Europe, the design included a system of a multi-storey path in two places. Due to the use of wood from the robinia pseudoacacia commonly known as the black locust, the engineers created a solid construction which complies with safety standards and has aesthetic values as well. The location of the path in treetops enhances the experience of admiring the landscape. The total length of the path is 1030 meters. Visitors may acquaint with the local nature and history thanks to a special educational installation. 

This is the highest panoramic tower, designed and erected by Polish constructors, architects and carpenters. The opening of the tower is planned for the summer 2019.

Spacer w koronach drzew – ścieżka dydaktyczna

A Walk in the Treetops - an educational path

Nasza ścieżka to kilkanaście instalacji opowiadających o ciekawych roślinach, które spotkać możemy w Krynicy i jej okolicach i o mieszkańcach okolicznych łąk i lasów.

Spacerując dowiemy się, iż w pobliżu, szczelinami w skałach, wędruje gaz pochodzący z bardzo głębokich sfer skorupy ziemskiej i wydobywa się na powierzchnię z charakterystycznym bulgotem. Poznamy też rozciągające się niegdyś na tych terenach błękitne morze (Paratetydę) i jego mieszkańców żyjących kilkanaście milionów lat temu. Zatrzymamy się w miejscach, które opowiedzą o legendarnych postaciach, które na stałe wpisały się w mitologię słowiańską. Poznamy julki, bajczychy i dowiemy się kto według naszych przodków był odpowiedzialny za deszcz czy wiatr. Zajrzymy też przez dziurkę od klucza do najciekawszych zabytków architektury drewnianej oraz do chyży łemkowskiej, by poznać dawnych mieszkańców tych terenów, czyli Łemków.

Widok na dzielnicę Krynicy-Zdrój – Słotwiny

Our path comprises of a dozen or so installations telling about interesting plants and dwellers of regional meadows and woods we can come across in Krynica and in its vicinity.

Walking, we can get to know that nearby there is a place where gas which comes from very deep parts of the Earth’s crust comes out to the surface along rock clefts with very characteristic bubbling. We will also find out about the Paratethys ocean which used to spread in this area and the creatures which inhabited it millions years ago. Moreover, we can stop for a while to learn about legendary characters from the Slavic mythology such as julki (dwarfs), bajczychy (clairvoyants, healers) and get to know who, according to our ancestors, was responsible for the rain or the wind . Peeking through a keyhole, we will see the monuments of wooden architecture or a Lemko chyża (a Lemko style hut) so as to meet the former dwellers of our region i.e. Lemkos.

A view over Słotwiny, a part of Krynica-Zdrój