Tekst: © Patrycja Furca

Fotografie: © Konrad Rogoziński

PL / ENG

O AquaVelo​

About AquaVelo​

Trasa rowerowa o długości 230,9 km przebiega przez drogi gruntowe, ścieżki polne i drogi asfaltowe, prowadzi nią żółty szlak rowerowy łączący miejscowości uzdrowiskowe polsko-słowackiego pogranicza (Krynicę-Zdrój – Muszynę – Żegiestów-Zdrój – Piwniczną-Zdrój – Szczawnicę – Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele – Bardejov – Bardejovské Kúpele).

This is a cycling path, 230.9 km long, which goes along unpaved roads, paths and asphalt roads. The yellow trail which connects spas of Polish and Slovak border (Krynica-Zdrój – Muszyna – Żegiestów-Zdrój – Piwniczna-Zdrój – Szczawnica – Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele – Bardejov – Bardejovské Kúpele) goes along AquaVelo.

Mnóstwo możliwości

Plethora of possibilities

Z trasami AquaVelo krzyżują się i łączą inne trasy rowerowe takie jak Velo Krynica, Rowerowy Szlak Wód Mineralnych, Karpacki Szlak Rowerowy, Turystyczna Pętla Muszyńska i Transgraniczny Szlak Rowerowy a w niedalekiej przyszłości EuroVelo11.

Trasa przebiega malowniczymi przełomami Popradu i Dunajca przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmuje cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i samowypływy wody mineralnej. Warto tu wspomnieć Krynicę-Zdrój i Muszynę, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej źródeł wody mineralnej wśród wszystkich uzdrowisk na szlaku AquaVelo.

Other cycling paths such as Velo Krynica, the Cycling Path of Mineral Waters, Carpathian Cycling Path, Muszyna Tourist Loop and Cross-border Cycling Path (in the near future EuroVelo11) cross over or connect with AquaVelo.

The path goes along picturesque valleys of the Poprad and the Dunajec River, across the most valuable in case of nature and landscapes areas (national and landscape parks), passes by monuments of wooden architecture, pump rooms and wild mineral water springs. Krynica-Zdój and Muszyna are worth mentioning here as they have the biggest number of mineral water springs out of all resorts located on AquaVelo route.

Nowa ścieżka rowerowa nad Rzeką Poprad przy wale w piękny, letni dzień

Warto wiedzieć

Good to know

Wyruszając rowerem w tę trasę trzeba wyposażyć się w kaski i kamizelki odblaskowe, gdyż jest to niezbędny wymóg po słowackiej stronie, a i bezpieczeństwo większe.

Do pobrania dostępna jest również aplikacja rowerowa www aquavelo.eu do czego zachęcam

While hitting the road by bike, you should be equipped with helmets and high-visibility jackets as they are a must on the Slovak side and in this way you take care of your own safety.

It is advisable to download a cycling application from the website www aquavelo.eu

Źródło: https://aquavelo.eu

AquaVelo w liczbach

AquaVelo in numbers

 • Łączna długość trasy wynosi 230,91 km.
 • Nowo wybudowane/zrekonstruowane odcinki wynoszą 29,63 km (22,70 km nawierzchnia asfaltowa, 6,93 km utwardzone kruszywo).
 • Na trasie powstanie 17 miejsc odpoczynkowych dla rowerzystów, 3 toalety, 5 kładek (4 nowe, 1 odnowiona) i elementy małej architektury.
 • Na trasie umieszczono 50 tablic informacyjnych.

Opisy pozostałych tras rowerowych, atrakcji i bieżące wydarzenia można znaleźć na stronie www.infokiosk.muszyna.pl.

 • The total length of the route is 230.91 kilometers.
 • Newly built or reconstructed sections are 29.63 km long (22.70 km of an asphalt road, 6.93 km of hardened chippings).
 • There will be 17 stops for cyclists, 3 toilets, 5 footbridges (4 new ones and a reconstructed one) and elements of small architecture.
 • There are 50 information boards.

You can find descriptions of other cycling paths, attractions and current events on www.infokiosk.muszyna.pl.

Wybrane atrakcje AquaVelo w Beskidzie Sądeckim

Chosen attractions on AquaVelo route in the Beskid Sądecki

Krynica-Zdrój

 • Deptak Krynicki
 • Pijalnia wód mineralnych „Jan” i „Józef”
 • Stary Dom Zdrojowy
 • Muzeum Nikifora (największego malarza prymitywisty na świecie)
 • Góra Parkowa i Park Zdrojowy
 • muszla koncertowa
 • fontanna multimedialna
 • Krynicki Deptak (the Promenade)
 • ‘Jan’ and ‘Józef’ mineral water pump rooms
 • Stary Dom Zdrojowy (Old Spa House)
 • the Museum of Nikifor ( the most popular naive painter in the world)
 • Parkowa Mountain and Zdrojowy Park (Spa Park)
 • a bandshell
 • a multimedia fountain

Muszyna

 • Pijalnia wody „Antoni”
 • Źródło „Anna” i  wiele innych samowypływów
 • Przełom rzeki Poprad
 • Las Lipowy „Obrożyska”
 • Kompleks Rekreacyjny Zapopradzie
 • Ogrody Sensoryczne
 • Ogrody Magiczne
 • Ogrody Biblijne
 • Podzamkowy Zespół Dworski z Dworem Starostów i Domem Garncarza
 • Cerkiew pw. św. Jakuba mł. Apostoła w Powroźniku (zabytek wpisany na listę UNESCO w gminie Muszyna)
 • ‘Antoni’ pump room
 • ‘Anna’ mineral water spring and other wild springs
 • the valley of the Poprad River
 • Obrożyska Linden Forest
 • Zapopradzie Recreational Centre
 • the Gardens of Senses
 • the Magic Gardens
 • the Biblical Gardens
 • the castle boroughs with the Manor of Starosts and the House of a Potter
 • the Greek Catholic Parish Church of St. Jacob the Younger in Powroźnik (a UNESCO site in Muszyna district)

Piwniczna-Zdrój

 • Park Zdrojowy i Pijalnia Wody Mineralnej Piwniczanka
 • Leśny Park Zdrojowy
 • Centrum Piwnicznej
 • Muzeum Regionalne
 • Stary cmentarz
 • Wieża widokowa na Eliaszówce
 • Zdrojowy Park (Spa Park) and ‘Piwniczanka’ mineral water pump room
 • Leśny Park Zdrojowy (Forest Spa Park)
 • the town centre
 • the Regional Museum
 • the old cemetery
 • the panoramic tower on Eliaszówka Mountain

Muszyna

Piwniczna-Zdrój

Krynica-Zdrój